Over deze website

Lokale erfgoed informatie wordt steeds vaker gedeeld op sociale media, maar deze platforms bieden geen adequate oplossing voor gestructureerde en gemakkelijk vindbare informatie. Om kennisoverdracht van generatie op generatie te bevorderen, is een krachtig bottom-up erfgoedplatform essentieel. Deze website, met de ondertitel 'Lokale geschiedenis, lokaal verteld', voorziet in deze behoefte door historische verhalen van enthousiaste lokale experts te publiceren en biedt hen een mogelijkheid om historische informatie, zoals films, foto's en gescande documenten en manuscripten, op een geordende en toegankelijke manier te bewaren.

Deze website maakt gebruik van een speciaal ontwikkeld content management systeem, genaamd ErfgoedCMS ™, dat is afgestemd op de behoeften van dorps- en stadsarchieven en dorps- en stadscanons. Dit krachtige systeem biedt technische ondersteuning aan lokale historische commissies, heemkunde stichtingen en verenigingen, waardoor ze hun belangrijke werk kunnen uitvoeren. Tijdens de ontwikkeling van ErfgoedCMS ™ is er nauw samengewerkt met een klankbordgroep van vijf lokale commissies om ervoor te zorgen dat de functionaliteit perfect aansluit bij de lokale behoeften.

Financiering

Voor elkaar, door elkaar. Deze website heeft een nobel doel en is voor de inhoud volledig afhankelijk van vrijwilligerswerk. Zij verzamelen beeldmateriaal, doen bronnenonderzoek en schrijven boeiende historische verhalen op basis van getuigenverslagen. We hebben daarom het ErfgoedCMS ™ voorzien van modules voor sponsoring en donaties om de kosten te dekken. Ons streven is om alle jaarlijkse kosten voor de hosting en licentie, en kosten die de vrijwilligers maken, via deze modules terug te verdienen. Eventuele extra inkomsten worden gebruikt om vrijwilligers een passende onkostenvergoeding te geven. De enige kostensoort die deze website met zich meebrengt zijn de jaarlijkse abonnementskosten voor gebruik van het onderliggend ErfgoedCMS ™. Zoals u op de website van het ErfgoedCMS ™ kunt lezen variëren deze kosten van € 175,-- per jaar tot € 225,-- per jaar exclusief kosten voor de opslagruimte binnen de ErfgoedCMS™ servers.

Oproep van de beheerder

Nu de ideële achtergrond van deze website helder uit de doeken gedaan is willen wij u vragen of u wellicht ook een positieve bijdrage wilt leveren aan deze website. Dit kan op verschillende manieren.

• U kunt meehelpen in de promotie van de website door deze of een onderdeel daarvan te delen via de sociale media.
• U kunt een verhaal aanleveren waarvan u vindt dat het bewaard moet blijven en deel moet uitmaken van de dorpscanon van uw dorp in het Krommerijngebied.
• U kunt het team van vrijwilligers versterken. In dat geval wordt u nauw betrokken bij het samenstellen en schrijven van canonvensters van het dorp van uw voorkeur.
• U kunt een (kleine) financiële bijdrage leveren waarmee de kosten voor de website of het maken van de dorpswandelingen kunnen worden betaald.
• U kunt het project, een bepaalde dorpscanon of een bepaald venster sponsoren waarbij, als gewenst, uw bedrijfsnaam automatisch wordt getoond op de website bij het gesponsorde item.

Mocht u op welke manier dan ook een positieve bijdrage willen leveren aan deze website dan kunt u contact opnemen met Meike de Vries uit Bunnik via meike.a.devries@gmail.com.