Dorpscanon Houten


Dorpscanon Houten


Het huidige Houten is rond het jaar 700 ontstaan rond de resten van een Romeinse villa. Deze villa was een van de weinige achtergebleven sporen uit het ooit dichtbevolkte Romeinse Houten. Al vrij snel verscheen er een kerk, die samen met die van Werkhoven en Dorestad een van de eersten in de regio was. 

Het dorp droeg toen de naam Haltna en was een stopplaats voor reizigers tussen Utrecht en het zuiden van Nederland. 1250 jaar lang bleef het een klein agrarisch dorp, waar iedereen elkaar kende. 

Wie aan Houten denkt met de vele nieuwbouw, denkt niet zo snel aan de rijke geschiedenis. Maar de ligging onder de rook van Utrecht enerzijds en Dorestad anderzijds zorgde altijd wel voor leven in de brouwerij. Dit dorpscanon geeft u een glimp van de rijke geschiedenis van Houten. Heeft u zelf een leuk verhaal en wilt u ook meeschrijven? Meld u dan direct aan. Het dorpscanon is een project voor en door inwoners.